Chính sách về học bổng và học phí 365bet au 2023

Tặng học bổng tuyển đầu vào:

+ Tặng học bổng 30.000.000 đồng toàn cho Thủ khoa.

+ Tặng học bổng 20.000.000 đồng toàn cho Á khoa.

Tặng học bổng cho sinh viên có kết quả học tập cao cuối năm:

+ Loại xuất sắc: 3.500.000đ/ sinh viên

+ Loại giỏi: 3.000.000đ/ sinh viên

Đối với sinh viên là người khuyết tật:

+ Tặng 50% học phí toàn khóa

+ Tặng 100% phí ký túc xá toàn khóa

+ Bố trí việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

2. HỌC PHÍ

Ngành Học phí/ Tín chỉ Học phi/1Sinh viên/1Năm học Ghi chú
Dược học 915.000 đồng 27.450.000 đồng Học phí tạm tính là 15 tín chỉ / 1 học kì. ( 1 năm học là 2 học kì)
Y học cổ Truyền 1.200.000 đồng 36.000.000 đồng Học phí tạm tính là 15 tín chỉ / 1 học kì. ( 1 năm học là 2 học kì)
Y khoa 2.000.000 đồng 60.000.000 đồng Học phí tạm tính là 15 tín chỉ / 1 học kì. ( 1 năm học là 2 học kì)
 Các Ngành khác 500.000 đồng 15.000.000 đồng Học phí tạm tính là 15 tín chỉ / 1 học kì. ( 1 năm học là 2 học kì)