Trang chủ / Khoa / Khoa Ngôn ngữ

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh được coi là ngôn ngữ chính thức của hơn 50 quốc gia trên thế giới và được sử dụng toàn cầu. Vì vậy, giỏi tiếng Anh sẽ có được lợi thế rất lớn về công việc trong xu thế hội nhập hiện nay. Ngành Ngôn ngữ Anh là một ngành học chuyên nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh để sinh viên có thể làm chủ và giao tiếp Tiếng Anh thành thạo. Khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức chung và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và con người tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh trên thế giới cũng như các kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi ra trường.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng thống nhất và hiệu quả, không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người học, mà còn có tính thực tiễn cao với mục tiêu trang bị cho sinh viên có được những kiến thức chuyên môn cụ thể và thực tế, là hành trang để các em có thể nhanh chóng làm quen và hội nhập sau khi ra trường. Chương trình đào tạo được xây dựng tổng hợp các chuyên ngành Tiếng Anh biên – phiên dịch, Tiếng Anh Sư phạm, Tiếng Anh Du lịch – Khách sạn, Tiếng Anh thương mại, đảm bảo cho sinh viên kiến thức về đa dạng các lĩnh vực khác nhau.

Một số học phần tiêu biểu ngành Ngôn ngữ Anh

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

NĂM 4

Tiếng Anh cơ sở (Nghe, nói, đọc, viết)

Tiếng Anh nâng cao (Nghe, nói, đọc, viết)

Tiếng Anh biên dịch

Tiếng Anh Phiên dịch

Ngữ âm, Ngữ pháp, Ngữ dụng

Văn hóa Anh – Mỹ

Giao tiếp liên văn hóa

Ngoại ngữ 2

(Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn…)

Kỹ năng làm việc

Từ vựng học

Kỹ năng mềm

Kỹ năng thuyết trình

Tiếng Anh du lịch

Tiếng Anh Kinh tế

Trải nghiệm thực tế

 

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong những ngành nghề sau:

  • Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, thư viện, sở ngoại vụ, sở tư pháp.
  • Các tổ chức Ngoại giao.
  • Các công ty Nước ngoài, tổ chức Phi Chính phủ.
  • Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa.
  • Cơ sở giáo dục và đào tạo.
  • Doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương.
  • Hãng hàng không, cơ quan Ngoại giao, các công ty kinh doanh với Nước ngoài, các công ty Nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.
  • Cơ sở Du lịch, Lữ hành, Cơ quan quản lý Du lịch.
  • Cơ quan tổ chức sự kiện.